Iyengar Yogastudio © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

Iyengar Yoga

Iyengar yogan har formats av BKS Iyengar som är en internationellt känd Yogamästare, den har sitt ursprung i den klassiska österländska hathayogan och har under de senaste dryga 50 åren utvecklats till vad den är idag.  När Iyengar yoga utövas på ett korrekt sätt är den här yogaformen inte bara fysiskt utmanande utan även meditativ. Den är lämplig för både den otränade och den vältränade, den som har skador samt för den som vill ha en kraftfull yogaträning.

Med en regelbunden träning ger Iyengar yoga bl.a. styrka och smidighet åt kroppen, stressnivån reduceras och sinnet blir mer harmoniskt och balanserat. Genom de precisa rörelserna och uppmärksamheten på subtila aspekter i ställningarna (asanas) nås en större självkännedom. Tonvikt läggs på precision och linjering i ställningarna. Kännetecknande för Iyengar yoga är användandet av hjälpmedel såsom bl a klossar, bälten och filtar, detta för att man ska kunna utföra ställningarna så korrekt som möjligt. Viktigt inom Iyengar yoga också är ordningen som de olika grupperna av ställningar utföras i.

För mer information gå in på www.bksiyengar.com.

Belur Krishnamachar Sundararaja Iyengar, (född 14 december 1918 i Belur, Indien, avliden 20 augusti 2014 i Pune, Indien) är den som utvecklat Iyengar yogametoden. Han anses vara en av de främsta yogalärarna i världen och har undervisat och praktiserat yoga i mer än 70 år. Han har skrivit många böcker om yoga både vad gäller praktik och filosofi och är mest känd för sina böcker Light on Yoga (också kallad ”yogans bibel”), Light on Pranayama och Light on Yoga Sutras of Patanjali.  Det finns Iyengar yogacenter runt om i världen med miljontals Iyengar yogautövare.

Vid 15 års ålder flyttade BKS Iyengar till sin svåger, den välkände yogin Sri Tirumalai Krishnamacharya i Myshore. Där lärde han sig praktisera asanayoga vilket stadigt förbättrade hans hälsa och snart hade han övervunnit sin vekhet från barndomen.

BKS Iyengar föddes i en fattig familj. Han hade en svår barndom. Iyengars hemby, Belur, var drabbad av en influensaepidemi vid tiden runt hans födelse vilket gjorde honom sjuklig och svag. Iyengars far dog när han var nio år och han fortsatte att drabbas av olika sjukdomar under sin barndom bl a malaria, tuberkulos, tyfoid och undernäring.

Med stöd och uppmuntran från Krishnamacharya flyttade Iyengar 1937 till Pune för att undervisa i yoga. Där utvecklades hans praktik då han tillbringade många timmar per dag att lära sig och undersöka olika tekniker. Allteftersom hans metoder förbättrades så ökade också antalet studenter och ryktet om honom spreds.

I Pune träffade hans sin fru Ramamani och de gifte sig 1943 och fick tillsammans sex barn. 1952 blev Iyengar vän med den berömde violinisten Yehudi Menuhin. Menuhin ordnade så att Iyengar fick komma och undervisa yoga i bl a London, Paris och Schweiz. Det var för de flesta västerlänningar första gången som man kom i kontakt med yoga och den kom att börja sprida sig. Man kan till stor del tillskriva yogans popularitet i väst till BKS Iyengar.

1966 publicerades Light on Yoga och blev successivt en internationell bästsäljare som har översatts till 17 språk.Med den har han kommit så nära en ”hathayogabibel” man kan komma och hans filosofi är att kroppen har en egen intelligens som, med korrekt fysisk stadga, skapar en balans mellan kropp och sinne.   

1975 öppnade BKS Iyengar  Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute i Pune till minne av sin bortgångna fru. Officiellt slutade han undervisa 1984 men han fortsätter att undervisa specialklasser och skriva böcker.  Hans dotter Geeta och son Prashant har nått internationellt erkännande som yogalärare samt skrivit ett flertal böcker vardera.  BKS Iyengar har av Time Magazine blivit utsedd till en av de 100 mest inflytelserika människorna i världen. För mer information, besök BKS Iyengars officiella hemsida www.bksiyengar.com

Invocation to Sage Patanjali

Yogena cittasya padena vacam

Malam sarirasya ca vaidyakena

Yopakarottam pravaram muninam

Patanjalim pranajaliranato'smi

Abahu purusakaram

Sankha cakrasi dharinam

Sahasra sirasam svetam

Pranamami patanjalim.

Let us bow before the noblest of sages Patanjali,

who gave yoga for serenity and sanctity of mind,

grammar for clarity and purity of speech and

medicine for perfection of health. Let us prostrate

before Patanjali, an incarnation of Adisesa, whose

upper body has a human form, whose arms hold

a conch and a disc, and who is crowned by a

thousand-headed cobra.

Tips!

• Filmtips 1 »

   B.K.S. Iyengar

   My Body Is My Temple

• Filmtips 2 »

   Yoga Yantra

• Lästips »

   B.K.S. Iyengar samtalar

   med Dalai Lama

• Filmtips 3 »

   Yoga vid mens

"Yoga means union. The union of the individual soul with the Universal Spirit is yoga. But this is too abstract a notion to be easily understood, so for our level of under-standing I say that yoga is the union of body with the mind and of mind with the soul."

 - BKS Iyengar